Team

Leitung Geschäftsfeld

Matthias  Peissner

Contact Press / Media

Dr.-Ing. Matthias  Peissner

Leiter Geschäftsfeld Mensch-Technik-Interaktion

Fraunhofer
Nobelstr. 12
70569 Stuttgart

Telefon +49 711 970-2311

Assistenz

Contact Press / Media

Kathrin   Peetz

Assistenz Geschäftsfeld Mensch-Technik Interaktion

Fraunhofer
Nobelstr. 12
70569 Stuttgart

Telefon +49 711 970-2331

Fax +49 711 970-2300

Human-Computer Interaction

Andreas  Schuller

Contact Press / Media

Dipl.-Inf. Andreas  Schuller

Leiter Human-Computer Interaction

Nobelstr. 12
70569 Stuttgart

Telefon +49 711 970-5165

Janina  Bierkandt

Contact Press / Media

Janina  Bierkandt

M.Sc.

Human-Computer Interaction
Nobelstr. 12
70569 Stuttgart

Telefon +49 711 970-2377

David  Blank

Contact Press / Media

David  Blank

M.A.

Human-Computer Interaction
Nobelstr. 12
70569 Stuttgart

Telefon +49 711 970-2321

Christian  Knecht

Contact Press / Media

Christian  Knecht

M.Sc.

Human-Computer Interaction
Nobelstr. 12
70569 Stuttgart

Telefon +49 711 970-2362

Philipp  Seyschab

Contact Press / Media

Philipp  Seyschab

M.A.

Human-Computer Interaction
Nobelstr. 12
70569 Stuttgart

Telefon +49 711 970-2327

Web Application Engineering

Wolfgang  Beinhauer

Contact Press / Media

Dipl.-Phys. Dipl.-Inf. Wolfgang  Beinhauer

Leiter Web Application Engineering

Fraunhofer
Nobelstr. 12
70569 Stuttgart

Telefon +49 711 970-2376

Elisabeth  Büllesfeld

Contact Press / Media

Elisabeth  Büllesfeld

Dipl.-Inf.

Web Application Engineering
Nobelstr. 12
70569 Stuttgart

Telefon +49 711 970-2380

Jasmin  Link

Contact Press / Media

Jasmin  Link

Dipl.-Ing.

Web Application Engineering
Nobelstr. 12
70569 Stuttgart

Telefon +49 711 970-5184

User Experience

Nora  Fronemann

Contact Press / Media

Nora  Fronemann

Leiterin User Experience

Nobelstr. 12
70569 Stuttgart

Telefon +49 711 970-5160

Doris  Janssen

Contact Press / Media

Doris  Janssen

M.Sc.

User Experience
Nobelstr. 12
70569 Stuttgart

Telefon +49 711 970-2346

Anne Elisabeth  Krüger

Contact Press / Media

Anne Elisabeth  Krüger

Dipl.-Ing.

User Experience
Nobelstr. 12
70569 Stuttgart

Telefon +49 711 970-2304

Stefanie  Lutz

Contact Press / Media

Stefanie  Lutz

Dipl.-Wirt.-Ing.

User Experience
Nobelstr. 12
70569 Stuttgart

Telefon +49 711 970-2373

Kathrin   Pollmann

Contact Press / Media

Kathrin   Pollmann

M. Sc.

User Experience
Nobelstr. 12
70569 Stuttgart

Telefon +49 711 970-2347

Mathias   Vukelic

Contact Press / Media

Dr. rer. nat. Mathias   Vukelic

User Experience
Nobelstr. 12
70569 Stuttgart 

Telefon +49 711 970-5183

Daniel  Ziegler

Contact Press / Media

Daniel  Ziegler

M.Sc.

User Experience
Nobelstr. 12
70569 Stuttgart

Telefon +49 711 970-2324